×
 • მთავარი
 • კონტაქტი
 • ჩვენ შესახებ
 • პროდუქცია
 • წესები და პირობები
 • მიწოდების პირობები
 • sistore7

  წესები და პირობები

  გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ წესების და პირობების პოლიტიკას!

  ვებ-გვერდის მოხმარებისას ავტომატურად ეთანხმებით კონფიდენციალობის პოლიტიკას, რაც თავის მხრივ თითოეულ მომხმარებელს ავალდებულებს დაიცვას ჩვენს მიერ წარდგენილი წესები და პირობები!

  1. შეძენა

  ვებ-გვერდიდან პროდუქციის შეძენისას, საჭირო იქნება გაგვიზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, მათ შორის საკრედიტო ან სადებიტო ბარათის მონაცემები,რა დროსაც თქვენ გარანტიას იძლევით,რომ გაქვთ იურიდიული უფლება,გამოიყენოთ აღნიშნული ბარათი და თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ნამდვილი.

  ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა გარკვეული მიზეზების გამო,რაც შესაძლოა გულისხმობდეს პროდუქტის ან მომსახურების დეფიციტს,ფასში შეცდომის არსებობას და ა.შ.

  ასევე თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ: თქვენ გაქვთ იურიდიული უფლება გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ებ)ი ან გადახდის სხვა მეთოდი(ებ)ი ნებისმიერი შეძენასთან დაკავშირებით და რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ნამდვილი, სწორი და სრულყოფილი.

   

  2. შეკვეთის /დაბრუნება/გადაცვლა

  შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აღმოაჩნდება რაიმე სახის ქარხნული წუნი,რომლის შესახებაც, მყიდველმა უნდა გვაცნობოს ნივთის მიღებიდან არაუგვიანეს 12 საათისა, ელ-ფოსტის si.store.accessories@gmail.com მეშვეობით. აუცილებელია თან დაურთოს ფოტოები სადაც ნათლად ჩანს დაზიანება.
  განაცხადის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში ჩვენი გუნდის წარმომადგენელი შეაფასებს დაზიანების ხარისხს და შეთანხმების საფუძველზე მოხდება პროდუქციის გადაცვლა ან დაბრუნება.
  შეთანხმების მიღწევიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში,თანხა ბრუნდება იმავე ანგარიშზე, რომლიდანაც განხორციელდა გადახდა, ან მოხდება ნივთის გადაცვლა იმავე ნივთში.
   

  გაითვალისწინეთ:

   1. პროდუქციის დაბრუნების შესახებ მოთხოვნა, გამოგზავნილი უნდა იყოს ნივთის მიღებიდან არაუგვიანეს 12 საათის განმავლობაში.

   2. ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ პირვანდელ ფორმაში-ისეთივე შეფუთვით,როგორიც მიიღეთ.არ უნდა აღენიშნებოდეს პროდუქტს ან შეფუთვას გამოყენების კვალი.

   3. ნივთის გადაცვლის საჭიროების შემთვევაში, საკურიერო მომსახურების ხარჯები არ ანაზღაურდება.

   

  3.აკრძალული გამოყენება

  თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებით და ჩვენი პირობების გათვალისწინებით.

   

  4.ანალიტიკა

  ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურება, ჩვენი სერვისის მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

   

  5.დასტური/ თანხმობა

  ჩვენ მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი სერვისით სარგებლობისას, ავტომატურად ადასტურებთ,რომ გაეცანით და ეთანხმებით წესებსა და პირობებს.